Harjoittelu PDF Tulosta Sähköposti

Yleistä

Aikidossa käytetään harjoitteluasuna judopukua (keiko-gi). Sen lisäksi edistyneemmillä harjoittelijoilla (3. kyu:sta ylöspäin) on hakama (japanilaiset laskostetut housut).

Aikidon vyöarvot jakaantuvat kyu- (harjoittelija-aste) ja dan- (opettaja-aste) arvoihin. Kyu-arvoja on 6 kpl ja dan-arvoja 10 kpl.

Suoritettuaan graduoinnin (vyökoe) peruskurssin jälkeen harjoittelija ensimmäisen vyöarvonsa, 6. kyu:n. Edistymisen myötä harjoittelija voi graduoida ylempiä vyöarvoja (5. kyu jne).

Kyu-vyöarvojen jälkeen siirrytään dan-vyöarvoihin, jotka ylenevät 1 - 10.

Kantava ajatus

Aikidon perusideana on kehon ja mielen yhdistäminen, ns. ki-mind-body. Harjoittelussa oleellista on nagen (tekniikan suorittaja) ja uken (hyökkääjä) vuorovaikutus. Lähtökohtana on, että tekniikoita harjoiteltaessa uken tehtävä on pyrkiä hyökkäämään keskustallaan (koko kehollaan) kohti nagea. Tällöin nagella on mahdollisuus käyttää uken voimaa tekniikoiden suorittamiseen.

 

Maksuista

Aikidon harjoitteluun liittyvät maksut koostuvat jäsen-, harjoittelu ja peruskurssimaksusta. Ne käytetään sekä yhdistyksen että aikidojaoston toiminnasta aiheutuneisiin kuluihin, pääasiassa salimaksuihin, aikidoleirien järjestämiseen sekä niille osallistumiseen.

Jäsenmaksu

Jigotai ry:n jäsenmaksu on 15 € / vuosi. Osavuosijäsenmaksuja ei peritä, vaan uusi harjoittelija maksaa seuraan liittyessään kuluvan vuoden jäsenmaksun. Jäsenmaksukausi on syyskuusta syyskuuhun. Jäsenmaksu on edellytys harjoittelemiselle seuran järjestämissä harjoituksissa. Jäsenyys mahdollistaa myös yhdistyksen, eli Jigotai ry:n, vuosikokoukseen ja päätöksentekoon osallistumisen.

Harjoittelumaksu

Aikidojaoksen harjoittelumaksu on n. 13 € / kk (160 €/vuosi). Se peritään kaksi kertaa vuodessa. Osavuosiharjoittelumaksuja ei peritä, vaan harjoittelija maksaa loppuvuoden harjoittelumaksun tullessaan seuraan harjoittelemaan. Harjoitusmaksukaudet ovat syksy 80 € (syys-helmikuu) ja kevät 80 € (maalis-elokuu).

Peruskurssimaksu

Aikidoharjoittelu aloitetaan peruskurssilla, kuten aloittavien perustekniikkaharjoituksia kutsutaan. Sen hinta on 80 € (opiskelijoille 40 €). Peruskurssimaksu kattaa kaksi kertaa viikossa järjestettävät perustekniikkaharjoitukset sekä puolen vuoden harjoittelumaksun. Peruskurssin jälkeen jatkavilta harjoittelijoilta peritään sekä jäsenmaksu ja harjoitusmaksu. 80 € peruskurssimaksuun sisältyy myös Suomen Aikidoliiton aikidopassi (arvo 10 €). Opiskelijoiden kurssihintaan passi ei sisälly, vaan se maksetaan (10 €) kurssin päätyttyä ensimmäisen vyöavon, eli 6. kyu, graduoinnin yhteydessä.

Aikidolisenssi ja tapaturmavakuutus

Jokaisella aikidoharrastajalla tulee olla aikidolisenssi, jonka voi hankkia tapaturmavakuutuksella tai ilman. Aikidolisenssi on vaatimuksena aikuisten vyökokeeseen (6. - 1. kuy) osallistumiselle.

Peruskurssivakuutus

Suomen Aikidoliitto tukee aikidon aloittamista tarjoamalla aikuisten peruskurssille osallistuvalle ilmaisen peruskurssivakuutuksen. Saadakseen vakuutuksen aloittelijan on täytettävä sitä koskeva sähköinen lomake liiton sivuilla. Peruskurssivakuutus, eli Sporttiturva, on voimassa Suomessa järjestettävillä aikidokursseilla, jotka kestävät enintään kolme kuukautta tai ensimmäiseen vyökokeeseen.

 

 
 

Leirikuva

No images